Take you to another world
Alexandra - 15
Home Theme twitter ask.fm Ask me anything

(via baby-i-am-sociopath)

(Source: cserepadoslelek, via szerelem-elso-latasra)

holnap új napra ébredsz, mégis ugyanaz a szar vár

(via hianyozniakarok)

(Source: iloveyoumadly0, via tevoltal-teleszel)

Várod ,hogy eszébe juss ,igaz ?

A.R. (via ladyreus)

(via pr1ncess0)

Okkal történik minden. Okkal lettem ilyen. És okkal nem változom meg.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter